Colombo KH Plus - 2500ML Voor een 17.500 Liter vijver.

€ 27,99

Een juiste carbonaathardheid (KH) is een voorwaarde voor een gezonde vijver met helder water, gezonde planten en vissen en een stabiele zuurgraad (pH). KH is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste carbonaten in uw vijver.